שטייגן פורטל עולם התורה
בזקים


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
286 אורחים

רבנים

יש בידך עוד קווים לדמותם של גדולי ישראל? שלח עידכון
-

מילי דהספידא על מורנו ראש הישיבה הרב ישראל קליינר זצ"ל, אקדים ואומר, לא הייתי "צדיק תמים" בשנות לימודיי בישיבת "בית הכרם". אם היה שוקל לסלק אותי-היו לרב הרבה סיבות. אבל הוא לא היה אדם שהולך בדרך הקלה, הוא בחר להשקיע בי...
7/04/2016
הלוויתו תצא הערב יום חמישי כ"ב שבט תשע"ד מביתו ברחוב חידושי הרי"ם 5 בבני ברק דרך בית המדרש לדרמן שם קבע את מקום תפילתו, לבית החיים "פוניבז', תנצב"ה.
23/01/2014
הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, עלה בסערה השמיימה, מסע הלוויה יצא מישיבת 'פורת יוסף' לעבר בית העלמין סנהדריה. תנצב"ה
7/10/2013
ראש ישיבת "חכמת שלמה" ומורה צדק, מחבר ספר שמירת שבת כהלכתה ועו"ס, תלמידו המובהק של מרן הגרש"ז אויערבך זצ"ל, ההלוויתו התקיימה היום יום ג' תמוז מבית וגן בירושלים ונטמן בהר הזיתים, ת.נ.צ.ב.ה.
12/06/2013
מבכים מרה, על פטירתו על גאון ישראל ותפארתו, מעוז ומגדול, מקים עולה של תורה, הגה"צ רבנו יעקב יוסף זצ"ל. שנסתלק מאיתנו לאחר שנזדכך בייסורים קשים ומרים, בערב שבת קודש, תזריע מצורע...
14/04/2013
אמש נפטר הגאון רבי אליהו רוט זצ"ל מנהל רוחני דישיבת "בית שמעיה" העמיד תלמידים רבים, חיבר ספרים חשובים, אלפים נהרו אחר מיתתו , נטמן בית החיים פוניבז', יושבים שבעה בביתו רחוב גיבורי ישראל 18 בני ברק. תנ.צ.ב.ה.
18/12/2012
אבל כבד ירד על עולם התורה בדקות אלו מגיע הידיעה הקשה והמרה על פטירתו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היום יום ד' כ"ח תמוז תשע"ב...
18/07/2012
קווים לדמותו של אחד מגדולי ראשי הישיבות שנסתלק מעמנו בשיא פריחתו הגאון רבי דוד יצחק מן זצוק"ל, ת.נ.צ.ב.ה.
4/07/2012
אם חפצים אנו להגדיר בכמה מילים את מהות חייו של זקן ראשי הישיבות בדורינו, שעלה מארץ נכר לארץ הקודש והפריח בה את משכנו בישיבת תורה אור המתנשאת ברמה כמגדלור לתורה ויראה ברחבי השכונה כולה, ניתן לומר זאת בשני מילים - עמל התורה...הלוויתו תצא היום יום רביעי בשעה 11 מישיבת "תורה אור" בירושלם. ת.נ.צ.ב.ה.
21/03/2012
זכות הצדיק תגן על בני משפחתו והרבנית וכל תלמידיו וכל תושבי נתניה שאיבדו אדם גדול וענק בעירנו יע"א. יהי רצון מלפניך ה' אלוקי שתגדור פרצותינו ופרצות עמך בית ישראל..
9/02/2012
נצחו ארלים את המצוקים ושב ארון האלוקים ראש ישיבת מיר הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל החזיר נשמתו הטהורה ליוצרו. הלוויתו תצא היום בשעה 12:00 בצהריים מהיכל ישיבת מיר בשכונת בית ישראל בירושלים לכיון הר הזיתים. ת.נ.צ.ב.ה.
8/11/2011
אלפים מבני היהדות החרדית בראשות מרן הגאון רבי אהרן ליב שטיינמן שליט"א, מרן הגאון רבי גרשון אדלשטיין שליט"א ומרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א, ליוו את מיטתו של הגאון הגדול רבי דן אונגרישר זצ"ל ראש ישיבת בית מדרש עליון...
3/11/2011
הגאון הצדיק רבי גדליה אייזמן זצוק"ל המשגיח דישיבת קול תורה למעלה מיובל שנים. הלוויתו יצאה במוצאי שבת "האזינו" תשע"ב, מישיבת 'קול תורה' בירושלים ונטמן בהר המנוחות. מצורף כאן ההספדים מאת הרבנים הגאונים שליט"א. וכן קווים לדמותו, ת.נ.צ.ב.ה.
1/10/2011
שבורים ורצוצים אנו עד דכדוכה של נפש על הסתלקותו בפתאום לגנזי מרום של האי גברא רבא, הגאון המקובל, בנן של קדושים וטהורים...
2/08/2011
ראש ישיבת פוניבז' לצעירים הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל נפטר בגיל צ"ז שנים, הלוויתו התקיימה ביום שלישי כ"ו סיון, נטמן בבית החיים נציבי ישיבת פוניבז'. ת.נ.צ.ב.ה. לפניכם ראיון הפותח צהר נרחב לימי עלומיו של רבינו המנוח בהסתופפותו בישיבת חברון, מכך ניתן ללמוד מהי דמותו של בן הישיבה... מאת הרב ב. הלחמי
28/06/2011
במלאות 20 שנה לפטירתו של הצדיק הנסתר רבי שלמה ויזמן זצוק"ל, מחכמי מרוקו, ולרגל הוצאתו לאור של ספרו "פניני שבח" על התורה, שמענו מבנו הגאון רבי שמעון ויזמן שליט"א מעט מן המעט מאורחותיו הנפלאים. וגם: על סוד תכריך כתביו שהצליח להסתירם מעין רואה, ואפילו מבניו לא ידעו על קיומם..
28/03/2011
מיוחד במינו הוא הרב שמשון אפשתיין זצ"ל כמעתיק-השמועה. הוא לא רק אוצר היסטורי מהלך הנודף ניחוח משכר של יין ישן-נושן. כל מי שמכיר את רבי שמשון יודע שאין דייקן כמותו בשעה שהוא מספר את ההיסטוריה. הוא לא יוציא מפיו סיפור, אם לא בדק את אמינותו מכל זווית אפשרית...
8/03/2011
במלאות ארבעים שנה להסתלקותו של הגאון הקדוש רבי מצליח מאזוז זצ"ל בעל ה'איש מצליח', ראה אור הספר המרתק "פטיש החזק", אשר בו יוצגו לראשונה פרקי חייו הסוערים במלואם...
7/03/2011
עולם התורה התעטף באבל ויגון עם היוודע הבשורה המרה בצאת השבת, פרשת וארא, בהסתלקותו של ראש ישיבות הנגב, הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל, והוא בן 83 שנים...
4/01/2011
כל חייו עסק בתורה והלכה והוציא מתחת ידיו יותר מששים חיבורים וספרים בכל מכמני התורה, ביניהם ספרו המרכזי שו"ת "להורות נתן", "נתן פריו", "ונתן לכהן" ועוד...
23/11/2010
הרה"ק רבי גדלי' משה, היה בנו של הרה"ק רבי שלמ'קה מזוועהיל. לאחר עלות אביו לארה"ק בשנת תרפ"ו, עלה לכהן תחת אביו ברבנות העיר זוועהיל, אותה הנהיג ביד רמה בסערות התקופה...
1/11/2010
מצורף בזאת את החוברת "עמוד ההוראה", שיו"ל לזכרו של הרב מטעפליק זצוק"ל - מגדולי ההוראה בירושלים, לרגל היא"צ הבעל"ט כ"ח סיוון. המוציא לאור הוא כולל דברי אהרן טעפליק ברח' אהלי יוסף, ע"י הראש כולל הרה"ג ר' אלישע יונגרייז שליט"א.
6/06/2010
דבריהם הם זכרונם - כ ' אדר תשנ"ה: הלכות שבת ושמו של הגרש"ז, צמודים הם זה לזה, כאשר מלבד היותו פוסק הדור, שהאיר את עיני ישראל בפסקיו הבהירים, במיוחד בהלכות שבת שהם כהררים התלויים בשערה...
5/03/2010
דברי הספד ראש ישיבת פאר משה פ"ת הגאון רבי משה פינטו שליט"א על משגיח הישיבה הרה"ג ר' משה יהודה זצ"ל, י"א שבט תש"ע. תנצב"ה
27/01/2010
רסיסי דמעה אחר מיטתו של צדיק - רבי לוי יצחק הורביץ זצוק"ל, עם צאת השבת בה קראנו על הולדתו של עם ישראל בשמו הייחודי 'ישראל' בפרשת וישלח - הגיעה הידיעה המצערת על פטירתו של כ"ק האדמו"ר מבוסטון, רבי לוי יצחק הורביץ זצוקל"ה, שהיה אחד מעמודי התווך שעשו רבות למען ביסוסו ורוממותו של עם ישראל בארץ ובגולה...
8/12/2009
שקידתו והתמדתו בלימוד התורה, מרביץ תורה בישראל, נישואיו, עלייתו לארץ ישראל, מסירות נפש לקיום המצוות, חינוך הילדיםמזכה הרבים, ועוד...
7/12/2009
מסר נפשו להקמת עולה של תורה בצפת ראש מוסדות אלקב"ץ מעונות, גני ילדים, ת"ת, ישיבה קטנה, כוללים הטיב להגדירו מאן דהו – אדם שהוא מפעל. יקר אהוב ונערץ על כולם...
24/09/2009
30 שנה להסתלקותו של ראש לראשי הישיבות, מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל, שהטביע את המשפט: "צריך להיות 'שיכור' על התורה". שלמה קוק ליקט סיפורים וגילויים שנשמעו ממקור ראשון מפי גדולי תלמידיו, המכהנים כיום על מדין בעולם הישיבות *מלך ביופיו.
28/07/2009
דמות הגאון הצדיק רבי מאיר ברנדסדורפר זצ"ל, מגדולי מורי-ההוראה בדור האחרון, מידות אציליות וקנאות אמיתית מדורות קודמים, אותם ינק ממורו ורבו, בעל 'דברי אמונה' מתולדות-אהרן זצ"ל ...
25/05/2009
לאחרונה מלאו ששים שנים לפטירתו של הגאון הגדול רבי יוסף בוכריץ זצ"ל, ראב"ד זרזיס שבדרום תוניסיה (תש"ט-תשס"ט) * שוחחנו עם נכדו רבי חיים בוכריץ שליט"א יו"ר מוסדות יוסף לקח", ושמענו עובדות מרתקות על דמות של גאון בתורה ובחסד, שלולי התערבות רבי מעתוק עתוגי הכהן בילדותו, היה עולם התורה מפסיד גאון עצום, וכמה יוסף איכא בשוקא...
6/04/2009
יובל שנים לפטירת מרן הגאון רבי רחמים חי חויתה הכהן זצ"ל ראב"ד ג'רבא - התשי"ט - התשס"ט, מצורף כאן עובדות מפתיעות... מאת עובדיה חן.
26/02/2009
משגיח בישיבת "קרית מלך"
נפטר מדום לב, לאחר השתתפות בשמחת שבת שבע ברכות לנכדתו שהתחתנה בשבוע שעבר ושבת אופרוף לנכדו שמתחתן.
הלוויתו יצאה ביום ראשון כ"ג מנחם אב תשס"ח מבית 'המוסר' בירושלים, בדרכה להר המנוחות.תנצב"ה
24/08/2008
ביום ראשון לפני כניסת חג השבועות אלפים מתושבי העיר ליוו למנוחות את הרב הגאון יחיאל זאיד זצ"ל, רבה של שכונות 'קרית הרצוג' ו'פרדס כץ', שנפטר בגיל 69...
11/06/2008
אלפי בני ישראל ובראשם מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א ליוו בשבוע שעבר למנוחות במסע הלוויה רווי כאב את הגאון רבי יעקב פרץ פרידמן זצ"ל, רבה של שיכון ה' בבני ברק וראש כולל "מעלות קדושים", שהתבקש לב"ע לאחר מחלה קשה במיטב שנותיו.
2/06/2008
רבי יששכר זצ"ל היה דמות ומופת לרבים, ונודע במידת טובו כאשר כל חולה ונדכא זכה להארת פנים מיוחדת ממנו. ביתו היה בית וועד לחכמים ולנזקקים כאחד כשהוא מנצח על מעשי החסד הרבים יחד עם נוו"ב הרבנית שתבדלחט"א...
14/05/2008
אבל כבד ירד על עולם התורה בכלל, ועל קהל אלפי בוגרי ובני ישיבת מיר המעטירה בפרט, עם היוודע דבר פטירתו של הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, מראשי ישיבת מיר ומגדולי מעתיקי השמועה, שנלקח לבית עולמו בפתע פתאום ועלה בסערה השמימה אור ליום שני, בשנת השישים לחייו...
1/04/2008
קוים זעירים לדמותו רבת ההוד של הרב יוסף בוקסבוים זצ"ל
במלאת שנה לפטירתו
31/03/2008
עשור לפטירתו של המגיד רבי שלום שבדרון זצ"ל
האמת הייתה שירת חייו של הגה"צ רבי שלום שבדרון שלא חת מאיש וגם מול אקדח שלוף השמיע דברי מוסר נוקבים...
31/01/2008
למד בישיבת חדרה בראשות הרה"ג ר' אלחנן פרלמוטר זצ"ל ויבלח"א ר' יעקב גלינסקי שליט"א, לאחר מכן למד בישיבת בית הכרם בראשות הרה"ג ר' ישראל קליינר שליט"א, לאחר נישואיו לרבנית תליט"א, התגורר הרב זצ"ל בעיר חדרה, והיה פעיל מאד בעניינים הרוחניים בעיר...
22/01/2008
ספרו המפורסם ביותר בקהילות ישראל הוא קיצור שולחן ערוך, והרבה תלמידי חכמים נתנו הסכמות לספר...
12/11/2007

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים