שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
527 אורחים

סיפורים

מעשה היה בחכם אחד, ור' שמואל בר סוסרטיי שמו, שעלה לרומי. ובאותו זמן אבדה המלכה תכשיט אחד יקר שלה, ומצאה ר' שמואל, והוציאה המלכה כרוז במדינה שכל מי שימצא האבידה ויחזירה תוך שלשים יום יקבל סכום כסף...
20/05/2013
אם מישהו חושב בטעות, לאור נאומו השחצני של לפיד במליאת הכנסת כי אבדה תקוותינו חלילה וכי לפיד יושב על ה'שיבר' הראשי במדינת ישראל והוא הולך לסגור אותו בפני החרדים ומוסדות התורה, יבוא הסיפור הבא ויוכיח כי מעולם לא היה הכסף בידו של איש וכי ברצונו של אלוקים יתן וברצונו יקח ועל אפם ועל חמתם של כל צוררי התורה - מוסדות התורה תמיד יקבלו...
9/05/2013
מעשה בראובן ושמעון שראו מרחוק דמות בעל-חי שחור על הגג, ונתווכחו על כך, ראובן אמר שהוא עורב, ושמעון אמר שאינו אלא חתול שחור. וכמה שהוכיח לו ראובן שזהו עורב, לא קיבל ממנו, ודחה טענותיו בקש ובתירוצים שאין להם שחר...
21/06/2010
ר' ליפא'לי מגיד הרה"ק רבי זכריה אליעזר ליפא שור - המגיד מלבוב זי"ע, ליקוט זעיר, מעט מן המעט, ממה שהצלחתי לדלות מפי ספרים וסופרים, על אודות זקיני הגדול הרה"ק רבי זכריה אליעזר ליפא שור המגיד מלבוב זי"ע, ובתקוה שהציבור יוכל להוסיף פרטים על הנכתב כאן כהנה וכהנה. אחד הסיפורים המרכזיים במאמר זה, נסוב אודות "קמחא דפסחא", ומכאן הקשר הזעיר לימי חרותינו שאנו עומדים בה עתה...
29/03/2010
בו יחרתו בעט ברזל ועופרת, לעטר את ישראל תפארת, בתולדות חייהם ותוכן ספריהם של חכמי הש"ס ונו"כ וטורים והשו"ע ונו"כ וכו'. והכל נערך ונסדר בפרקים, לפי תוכן הדף של ספריהם, וכיו"ב.
14/02/2008
...בעוד רוב הנוסעים אתי באוטובוס יושבים ובוהים נכחם, או מהרהרים סתם ומצפים לסוף הנסיעה, אני שמעתי את ההרצאה הנפלאה, מחציתה בנסיעה אל העבודה ומחציתה עכשיו בשובי מן העבודה...
16/02/2009
מעשה שהיה באשכנז בשנת ה'שפ"ח ליצירה מתוך כת"י תימני. מתוך ספר "נפלאות מתורתך" פרשת תרומה.
12/01/2009
לא קלה המלאכה לשרטט ולהעלות קוים לדמותו של אדם צנוע ועניו כמותו שנדמה היה לכולם כאברך מן המנין. כל חייו דאג להסתיר את מידותיו הנפלאות בדממה דקה..
9/12/2008
הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל לא היה לו כסף לקנות לעצמו ד' מינים, ורגיל היה לברך על האתרוג של הנצי"ב, ולפני הלל חיכו תמיד להגר"ח זצ"ל שיבוא ויברך, שנה אחת חיכו זמן רב..
3/06/2008
3/06/2008
השגחה פרטית, החקלאים משדה אילן, אף אוייביו ישלים איתו, הרבנית והתפוח, ה"לימונים" של עובדיה לוי, רוח סערה עושה דברו, לגיבור כח עושה דברו, עונשי שמיים על חילול השמיטה, סיפורי השמיטה בקוממיות ועוד...
31/01/2008
האפרסקים שהצליחו, בשדה של צביקה, בואו יהודים, נצא השדה, יבול שישית פי 3 ! !, הפרות שהורעלו, פרדס השזיפים, ברכה עד בלי די, הצלחת הפרדס שלא עובד בשמיטה , השומר שמיטה מרויח...
12/05/2008
בפתחה של אחת ממעבדות השעטנז ניצב זוג חרדי עם חבילה נכבדה, כל מלתחת הביגוד שלהם נמסרה לבדיקה. כעבור ימים אחדים שבו לקבל את הבגדים, עמדו בפתח המעבדה מתוחים וציפו לתוצאות הבדיקה ...
1/05/2008
סיפור פלאי אודות גילוי שכינה בכותל המערבי בזמנו של האר"י זצ"ל, סיפור שעליו כתב החיד"א זצ"ל בספרו 'שם הגדולים', כי אין לפקפק בו.
11/11/2007
רבי 'קלונימוס בעל הנס' הציל את יהודי העיר מעלילת דם
11/11/2007

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים