שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
לחץ כאן
עכשיו באתר שטייגן
415 אורחים

מעשה אמהות סימן לבנות - המסע בעקבות ארבע האמהות

 
מאת: הרב ה. וילנר

 

עשרה נסיונות נתנסה אברהם, ושרה היכן היתה, היא נתנסתה מבלי להצטוות על כך * הנסיונות של האשה למול נסיונות האיש * טעם שנקראו אברהם ושרה בשם אבינו ואמנו * גודל מעלתה של אשת רבי עקיבא * נסיונות החיים של האשה מעמידות את הגחלת * הערכתו של הגר"ש סלנט לרעייתו * האם קיימת ירידת הדורות אצל הנשים * השיעור המאלף מהנהגת מרן הגרא"מ שך לרעייתו * איך ממשיכים בימינו את מסורת האמהות * תפקידה של אשה כשרה בימינו בראי האמהות מנחילות הדרך והרעיון - על אלו ועוד בכתבה מרתקת שלפניכם...
12/11/2009
מדוע התפלאה רבקה על תאומיה יותר משהיו בעבר לפניה * התשובה המאלפת של הגר"י מבעלז המלמדת גודל תפילת האם * מדוע שינה מרן הגרי"ש אלישיב פסיקתו לנוכח בכיה של האם? * גודל מעלתה של האם בסברות צאצאיה לדורי דורות * תפילת האשה בימי עיבורה - השפעה רבה לה * האמונה התמימה שליוותה את רבקה במעשיה מול יצחק * מה היתה הסיבה שזכתה האם להשיב את בנה מגיוס לצבא * הסיבה שלא ניאות לחנוך את בית המדרש לפני שהושלמה בניית עזרת נשים * תפקידה של אשה כשרה בימינו בראי האמהות מנחילות הדרך והרעיון - על אלו ועוד בכתבה מרתקת שלפניכם.
22/11/2009
מה הוסיף מרן הגרא"מ שך למלווהו אחר השיחה שהורידה דמעות רבות * מדוע לא השתמשה רחל בזכותה ליפקד בבנים... * סיפורו המרגש של הגר"א לופיאן בגודל אמונת האם * הטעם שלא נקבעו זמני תפילה לנשים * אמרתו המפעימה של הגראי"ל שטינמן אודות הדרך לזכות בבנים יראים... * מעלת האשה לאחר פטירת בעלה החבר * האמונה התמימה שמלוה את האשה היהודית לדורותיה * הארה נפלאה מהגר"ה ויטקינד אודות התורשה מהאם * כיצד השיב הרבי מצאנז את ליבו השבור של הניצול היחיד?! * תפקידה של אשה כשרה בימינו בראי האמהות מנחילות הדרך והרעיון - על אלו ועוד בכתבה מרתקת שלפניכם.
6/12/2009
ההסתמכות על מעשי האמהות לדורות * וכי לאה היתה היחידה שהודתה... * סיפורו המרגש של החפץ חיים בגודל ההודאה שמקורה מהודאת האם לאה * מהו הפלך שתפסה לאה שהורישה לדורות * האם יכולה האם להעביר בתורשה מעלות רוחניות לעולליה * אמרתו המפעימה של הברכת מרדכי אודות גדלותה של לאה בהצבת המטרה לנגד עיניה * רצון אמיתי של אשת רבי אריה לוין השתית את ביתם הגדול * כח מעותיה ותפילתה של לאה הגשימו רעיונה * הארה נפלאה בבניית האמהות את עם ישראל לדורותיו * מעלת האמהות על האבות בהחשת הגאולה העתידית?! * תפקידה של אשה כשרה בימינו בראי האמהות מנחילות הדרך והרעיון - על אלו ועוד בכתבה מרתקת שלפניכם...
30/12/2009
בניית אתרים בניית אתרים