שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
485 אורחים

תיקון המדות

דרך ארץ קדמה לתורה...

 

האם תיקון המדות היא עבודה הנדרשת רק ליחידים? * מדוע התבטא ראש הישיבה הגראי"ל שטינמן שליט"א אודות פגעי הדור כי נדרשים אנו לתיקון וזיכוך המדות להתגבר עליהם? * צוואתו המרטיטה של בן הישיבה מי יספידו בהלוויתו * דבריו חוצבי הלהבות של רבי חיים ויטל זיע"א אודות שרש כל המצוות כולן * שורש כל המדות הרעות - אנוכיות * טעם שנתקנה מסכת שלימה לתיקון המדות דוקא * אמרתו השנונה של המח ולב אודות 'קנה לך חבר' * על אלה ועוד בסדרה מפעימה הפותחת צהר נרחב לתיקון המדות בראיית גדולי הדורות ובאורחותיהם.

 

כולל: ראיית מעלותיו של הזולת הביא למהפכה מצמררת, תכלית המדות לקיום או ביטול התורה והמצוות, ויתור האנוכיות - כלל ראשון בחינוך, ההבדל בין רבי ירוחם לסבא מקלם, 'קנה לך חבר' - מדוע דוקא בחבר נדרשת הרכישה.., ההבדל בין שאלת הבשר לשאלת הכסף, טעם שנשנתה מסכת שלימה ללמוד ותיקון המדות, *רוח הישיבה והנהגותיה של ישיבת כנסת ישראל...
22/06/2009
הענוה - תכלית כל המדות היא, שכן אם יידע האדם לרכוש בה קנין אמת, יעריך ויכבד כל אדם, וממילא התנהלותו תהיה במדות הראויות. ומה עוד שהדרך לרכישת הענוה היא ההתבטלות לפני מדת האמת, שרק אם ידע לפני מי הוא עומד, ומה הוא לפני הבורא יתברך, ממילא יתחזקו כל מעשיו עדי שלימותם... לפיכך רכישתה היא חובה לסלילת דרכו של הבן תורה...
29/06/2009
מדוע כבוד הזולת תכלית המדות הוא * מה ענה ראש הישיבה לאיזו ישיבה גדולה ראוי לילך * כיבוד הזולת של רבי אריה לוין * הביאור המופלא בדברי התנא באבות * מה הביא את הדברי חיים לצאת מגדרו ולתת הסכמה לספר * הזכיה משמיא למכבד הזולת * על מה זעק ראש הישיבה לאור סדרה זו - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה זו מאורחותיהם של מאורי הדורות.
8/07/2009
מדוע נקראת היא שנאת 'חינם' אם היא מענה על פגיעה * במה ניחם רבי שמעון קודם שיצא ליהרג * הגדרתו המופלאה של החזו"א * עד היכן מגעת אהבת חינם * מדוע חש הסבא ברעל שהגיש לו תלמידו * עצתו המופלאה של המגיד לינצל משנאת חינם * האופן לגאולה העתידית - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות.
16/07/2009
כיצד זכה לבן מובחר שהנהיג עדה גדולה * במה זכה ר"ע דוקא שיירדו גשמים לתפילתו * מה ייחודיותה של העברת המדות שמביאה למחילה לכל פשעיו * מעשה מופלא שאירע עם מרן החזו"א * טענתו של רבי משה בפמליא של מעלה * הדימוי של הכעס למיתה, על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות..
23/07/2009
במה זכה הכהן הגדול לאורים ותומים על לוח לבו * מה היתה מסירות נפשה של רחל * כיצד שמח הרבי מבעלזא על הקמת מקום תורה סמוך ונראה לו * כיצד נימק מרן הגר"מ פיינשטיין צירוף מתנגדו לכשרות המקוה * מעשה מופלא שאירע בישיבה נודעת לאחרונה * מה השיב מרן הגראי"ל על שאלתו הנצחת על החסד עם השכן לעומת נזקי שכנים * הדרך והעצה לרכוש עין טובה בימינו - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות.
5/08/2009
על מה חרב הבית תמה רבי זעלמל'א * מדוע בויתור זוכים להארה משמים * מעשה מופלא עם חתן שנחלה טרם חופתו * מעלתה של רחל וההארה בגדלות וותרנותה שעוברת היא בתורשה * על מה התבטא הגרא"מ שך כי אינו מבין כיצד מוותרים על המתיקות שבה * מתנתו הייחודית של רבי אריה לוין ביום שמחתו - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות.
12/08/2009
מדוע בחר הקב"ה חותם אמת דוקא * מהי הדרך לקבלת התפילה בשמיא * הדרך להתקרב לידבק בקונו בדורינו * מעשה מופלא עם הגר"י קמינצקי שדבק באמת * מדוע יעץ לו הצדיק לשוב רק בדבר אחד במדת האמת * הדרך לזכות לחיים בשני העולמות - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות.
27/08/2009
מי הוא 'רב החובל' שאת קושייתו לא הכיר * תיאורו המרגש של החפץ חיים הוכיח העוצמה שבדבר * הדימוי לאש שבעירתה מהירה * מעשה מופלא בבחור בישיבת וואלוזין שהזריזות בנתה עולמו * מדוע ניפץ הצייר את הציור המרהיב לרסיסים * המקור לשמחה ולעצבות תלוי במידה זו - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות...
1/09/2009
מדוע כתב הגראי"ז המלצות רבות שנותרו בביתו? * אימתי החליט הסבא אם ליפגש עם הנכבד בעירו * הזריזות ביום של שלג * הדרך היעילה לזריזות ומכתב הגר"ח בדבר * בכל גיל התרחק מן העצלות * קנין נצח בזריזות בדורינו, כיצד * מעשה מופלא עם הגרא"מ שך שעקר העצלות בקבלה * הדוגמא האישית שלמד הרב מפוניבז' מהחפץ חיים - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות
17/09/2009
מדוע זכה השלום להיותו יחיד ככלי מחזיק ברכה לישראל, ומדוע מחזיק ברכה ולא הברכה עצמה? * מה גרם לפטירתו של מרנא האר"י זיע"א * מדוע הוא רק כלי לברכה ולא השלום עצמו, וכיצד שייך מחלוקת בשמיא * אימתי יכול האדם לשכב ללא מטרד, ואימתי טורד הוא את הצדיקים * באיזו דרך מקורית מנע רבי יצחק אלחנן מחלוקת עזה בעירו * כיצד זכתה אם מרן הגרי"ש אלישיב לבן גדול שכזה * הלקח שלימד הגר"מ חדש * מדוע בדורינו לא יתכנו מחלוקות כ"כ * מהי אומנות השלום שיש ללמוד מאהרן * מהי הדרך שהנחיל המשגיח לרכוש מדת השלום * הסיבה לתקיפותו הלא שגרתית של מרן החזו"א * הפתיח והלקח שבשלום לשלימות במדות - על אלו ועוד בכתבה מרהיבה שלפניכם מאורחותיהם של רבותינו מאורי הדורות..
1/10/2009

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים