שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
345 אורחים

קריאת קודש


יש בידך קריאת קודש מגדולי ישראל ?  נא שלח אלינו. דוא"ל - ml@shtaygen.co.il

 

בעניין פסק במראות הדמים כבר הזהירו פוסקי הדור שליט"א במכתבם מחודש אלות שנת תשס"ט על טעויות שנשתרבבו אצל המורים שטועים לדמות מילתא למילא ולהתיר מראה הנוטה לאדמימות...
14/11/2012
... לכן על בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה, וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקות מלימוד התורה הק'...
20/12/2011
לאחינו בית ישראל, הנה הדורות יורדים מאד, גם בכל יום ויום הצרות התרבו, ובגמרא (סוטה מ"ט) אמרינן אין לך יום שאין קללתו מרובה מחבירו, ובזמנינו רואים ממש צרות מתחדשות...
16/11/2011
לאחרונה נפרץ מאוד לדאבונינו בשכונתינו שילדי תשב"ר וצעירי ישיבות קטנות מבלים את שעות הפנאי החל משעות הערב המוקדמות ועד לשעות המאוחרות של הלילה ברכיבה על אופניים ב"סיבובים" ו"בתחרויות" שונות ומשונות....
25/07/2011
...על כל אחד להתחבר למסגרת של 'קו ונקי' בחברת בזק, ובשאר חברות כפי החסימה המאושרת ע"י הועדה, כדי לשמור את בני ביתו מנסיונות ומכשולים שלא תהיה בכיה לדורות, רח"ל...
25/11/2010
ציטוט: שמענו ותחרד נפשנו על הפרצה הנוראה במחננו של "ערבי שירה" ו"קונצרטים" בהם מופיעים זמרים לשיר בפני אנשים ונשים בתערובת רח"ל ואפילו שלא בתערובת...
13/10/2010
אודות סכנות תחנות אינטרנט "חרדיות", מכתב בית דין מיוחד לענייני המחשב, דבר ועד רבני והנהלת האתר שטייגן.
11/12/2009
מצורף הודעה חשובה מאת ועדת הרבנים לענייני תקשורת. כבר הורו כל גדולי ישראל לאסור את השימוש באינטרנט. ועתה קיימת פרצה חמורה בקו הטלפון הנייח...לבירורים ועדכונים ניתן לפנות למוקד הוועדה . טלפקס: 02-5381858
21/09/2009
"...הדבר ברור כי בדורנו לא יתכן במציאות זהירות מלשון הרע בלא לימוד בספר "חפץ חיים", וכידוע שמי שלא בקיא בהלכות שבת לא ימלט שלא יבוא לידי חלול ש"ק, וכמו"כ בדיני לשה"ר שרבים לא יודעים את הדינים הפשוטים שבהם, ונכשלים מידי פעם רבות באסורים חמורים אלו...
26/07/2009
על דבר המכשלה הגדולה אשר נגרם ע"י העסקת בני נכר במוסדות ובתי ספר, בחנויות, בעבודות שיפוצים בבית, ובכל מקום אשר יש להם מגע עם הציבור...אשר על כן חובה למנוע מזה ככל האפשר...
24/06/2009
... לכן חובה גדולה להתחזק בימים אלו בלימוד התורה כי רק ע"י כך ניתן לזכות למעלות העליונות. וב"ה נתחדש שבימי הפורים מתאספים ולומדים בצוותא בהתמדה גדולה ואשרי חלקם...
1/03/2009
עבור רשימת "יהדות התורה והשבת - אגודת ישראל ודגל התורה" מאת מרנן ורבנן וצדיקי הדור שליט"א...לקראת הבחירות הקרובות לכנסת האמורות להתקיים ביום ט"ז שבט תשס"ט...
6/02/2009
מדברי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א "שבוענים אלו שאינם על פי דרך התורה הרי הם בגדר מינות ופשיטא שצריך להרחיקם מן הבית"...
30/11/2008
גדולי ישראל חתמו על מכתב מיוחד, המיועד לבני הישיבות הלומדים מחוץ לעיר בה יש להם זכות הבחירה ובו נכתב, כי "חובה עליהם ללכת ולהצביע ומיד לחזור ללימודם".
11/11/2008
כאשר נפרץ לאחרונה שעושים שמחות ואירועים כמו 'שמחת בית השואבה' והקפות שניות ברחובה של עיר- דבר שגרם פעמים רבות לתערובת ומכשול גדול...
9/10/2008
...ועל כן אנו באים בזה לכל אשר יראת ד' נוגעת לליבו להמנע מללכת לאתרים מחללי שבת, על אף הטרחה והוצאות הנוספות הכרוכות בזה...
14/08/2008
עשרות ראשי ישיבות בארץ הקודש צירפו את חתימתם לקול קורא שפורסם על ידי מרנן ורבנן גדולי ישראל נגד פרצת השימוש במכונות גילוח שיש בהם השחתה והשימוש כרוך באיסור דאורייתא של "לא תשחית את פאת זקנך"...
5/06/2008
..להתעורר לתורה ולתשובה... כל אחד יקבל על עצמו לקבוע סדרי לימוד בימי בין הזמנים, לכל הפחות סדר קבוע אחד של כמה שעות...
14/04/2008
.. ועל בני הישיבות והכוללים להתחזק ביתר שאת בסדרי הלימוד בימי החנוכה. וח"ו שיהיו הימים המסוגלים האלו לימי רפיון והתרחקום מלימוד...
13/12/2007

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים