שטייגן פורטל עולם התורה
מבזקים
הנהגת ימי בין המצרים
מיעוט שמחה בימים אלו, היינו דווקא בדברים של רשות, אבל בעבודת השי"ת בתורה ותפילה אדרבא יש לעשותם בשמחה רבה וברעותא דליבא, כי הזמן מסוגל להתקרב אל המלך וביחוד בשבתות שבין המצרים. ויש להרבות בימים אלו באהבה ואחוה בין אדם לחבירו כנגד שנאת חינם שבעטיה חרב בית מקדשנו. (מתוך פסקי תשובות)


 שעון מעורר

פורטל המרצים
המרצים החרדים המומלצים
לזכר מורשת והנצחת
מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל


פרסום יהודי

עכשיו באתר שטייגן
480 אורחים

בין המצרים ותשעה באב

 

שנתנו זאת ה'תשע"ז 5,777 ליצירה היא שנת:

2,439 שנים - לחורבן בית ראשון

  1,949 שנים - לחורבן בית שני


 

באדיבות "כנסת ישראל" בית הכנסת – כולל אברכים בראשות הרה"ג יוסף זילברפרב שליט"א קהילת "הדר עליון" - חיפה.
24/07/2017
על יד צוות רבני מכון "יד הרמ"ה" שליט"א ורופאים מומחים, בימי שלישי ורביעי ה- ו אב תשע"ו בטלפון רב קווי 02-5715727...
8/08/2016
כולל ענייני: אבילות בערב ת"ב משעת סעודה המפסקת, מצות תלמוד תורה בתשעה באב?, סעודה מפסקת בערב תשעה באב שחל בשבת, מצפה לישועה - לביאת המשיח, ועוד...
22/07/2015
יתקיים אי"ה ביום ראשון ג' מנחם אב תשע"ה בשעה 7:30 בערב, ישאו דברים הרבנים הגאונים שליט"א: הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, הרב ישראל גנס, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, יש להצטייד בכרטיס כניסה.
12/07/2015
3/08/2014
הוקלט ליל תשעה באב מהשנים: תש"ע, תשע"א, תשע"ג בישיבת קול תורה, ניתן כאן להאזנה והורדה! נמסר לאתר לע"נ ייטא בת מנחם מנדל ע"ה.
16/07/2013
במאמר שלנו נתמקד בהלכה מעניינת ביותר שיש אך ורק בסעודה מפסקת זו והיא, שצריך לומר (בתחילת) בסעודה: 'זהו סעודת תשעה באב' כך כותב המ"ב...
14/07/2013
מן הנכון הוא לכתוב אודות ענין 'ברכת שלום' בין אדם לחבירו. מנהג זה תקנו חז"ל כפי שנראה בדברים ואפילו התירו בזה הענין דברים מסויימים בכדי להרבות שלום בין אדם לחבירו...
12/07/2013
כתב בספר הברית, וכבר היה מעשה בצדיק אחד שנהג לקום תמיד בחצי הלילה להתאבל על הר ציון ששמם ויתן את קולו בבכי קול בכי וקול זעקה ובא שכנו אחד מן הבורים ואנשי מקנה ואמר לו מה תצעק...
30/06/2013
תלמוד תורה אחר חצות, הבדלה במוצאי שבת, טבילה בשבת ת"ב, תחנון בת"ב שנדחה, הבדלה לקטנים, סעודה שלישית, מעוברות ומניקות ועוד...
27/07/2012
עד מתי ממעטין בשמחה במ"ב מבואר עד ראש חודש אלול, ועל כל פנים עד אחר תשעה באב. ועי' בשעה"צ דזה ממגן אברהם בשם רבינו ירוחם, ומה שכתב "ועל כל פנים" וכו' הוא מקרבן נתנאל בפרק ד' דמוכיח מזוהר הקדוש דדי עד אחר תשעה באב...
25/07/2012
במאמר שלפנינו נדבר בעז"ה אודות המנהג הנהוג בתפוצות ישראל להוסיף לחודש אב את התיבה מנחם, דהיינו 'מנחם אב' ובברכת החודש אנו אומרים 'ראש חודש מנחם אב יהיה ביום וכו', מקורו וטעמו...
16/07/2012
ע"פ פסקי רשכבה"ג מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א מתוך 'גלאט' שע"י בד"ץ שארית ישראל...
16/07/2012
העמיד צלם בהיכל. י"א שגם זה עשה אפוסטמוס הרשע באותו יום בשעה עשר בתמוז. ויש מפרשים שזה על הצלם שעשה מנשה המלך והעמידו בהיכל, ואותו היום י"ז בתמוז היה...
7/07/2012
מתוך עלון התורני "חזון נחום" גליון קע"ז, שיעורי עיוני בנושא לימוד תורה בתשעה באב מאת ראש ישיבת חזון נחום בבני ברק.
8/08/2011
משא חיזוק והתעוררות מפי מרן ראש הישיבה הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין שליט"א, שנאמר בכינוס בני הישיבות והכוללים - בין המצרים תשס"ז. האזנה נעימה!.
7/08/2011
חלק מתוך ספר בית חיינו על עניני ירושלים, שיצא לאור בס"ד לפני כמה שנים. יש בספר גם קונטרסים על 70 שמות ירושלים, דיני ירושלים, ניסי ירושלים ועוד...
31/07/2011
הידעתם כי אנו פוסעים שלוש פסיעות בסוף תפילת שמונה-עשרה זכר לחורבן? * ומי פסק כי גם בדורנו יש לעשות 'קריעה' מול הכותל "כיון שישראל לא שולטת בו – אלא האמריקאים"? * "לעתים רבות, המנהג מהווה פירוש מבואר יותר להלכה, ולכן אסור לבטל מנהג" * תוקפו של מנהג עם הרה"ג אליקום דבורקס שליט"א...
6/07/2010
ישנו גמ"ח בגדים יד שניה ברחוב מאה שערים 85 ירושלים. קרוב לשבטי ישראל, קרוב לתחנה של הקוים 1,2,3 שנוסעים לכותל. אפשר לקבל שם חולצות לנשים חינם, לגברים צריך לברר קודם בטלפון אם יש...
2/12/2009
מאת הגאון רבי יהודה אריה דינר שליט"א רב בית הכנסת "דברי שיר" בני ברק, כולל פסקי דינים לתשעת הימים מתוך גליון "מים חיים" שנערכו ע"י הרב שליט"א.
21/07/2009
חדש באתר! שני שיעורים בעניין תשעה באב בלשון ספרדית, להאזנה מיידית!
8/08/2008
כולל ענייני: מורא בהר הבית, בית המקדש על 'הר' הבית, הר הבית וקדושתו, דין אבנים שחצבן לביהכ"נ אין בונין אותן בהר הבית, אבני הכותל, לימוד בשבת ערב ת"ת, נעילת הסנדל במוצ"ש, לנוהגים זמן ר"ת, ישיבת לארץ במוצ"ש, ועוד...
8/08/2008
נכנסנו בקודש פנימה, ובקשנו לקבל ממנו אורחות משכיל על ירושלים בתפארתה, ומאוחר יותר על ירושלים באבילותה, וכיצד היא הדרך להתאבל על צער השכינה בימינו...
7/08/2008
וחייב כל איש לומר בלבו, רבש"ע הריני מוסר נפשי על קדושת שמך, ואם אין אני כדאי לראות בבנין ציון והחזרת מלכות ב"ד, אמות על קדושת שמך ועיני לא יהיו רואות...
30/07/2008
כולל: מי בנה את הכותל, הכותל שאינו נופל מפני כובשיו, גילוי הכותל המערבי, במעלת קדושת הכותל המערבי, פתקא טבא מהאור החיים אודות הכותל המערבי, הקהלות יעקב בכותל המערבי, ועוד...
13/07/2008
שיעורים בעניין אבלות על החורבן וכו', באדיבות ארגון "אור לנר".
12/07/2008
מי שרוצה להרגיש להתעורר באמת על ענין החורבן, ולקיים אבלות על המקדש ועל ירושלים - עצה ראויה היא לו, שיקבל על עצמו לפחות בימים הללו, להקדיש זמן לפני כל תפילה, ואף תוך כדי תפילה, "לכוון לבו לקודש הקודשים"...
12/07/2008

© כל הזכויות שמורות לבעלי התכנים ולאתר שטייגן
עצם הגלישה והשימוש באתר הינו הודאה על הסכמה לתנאי השימוש.התכנים באתר נשלחים ע"י גולשים. אנו עושים את מירב המאמצים לבדוק זכויות יוצרים לתוכן. אם בכל זאת ישנו תוכן השייך לך או שאתה בעל הזכויות או כל תוכן פוגע אנא פנה אלינו דרך "צור קשר"
או בפקס 08-63608080  ונסירו מיידית. תודה על שיתוף הפעולה.
שותפים לאחזקת האתר:  
בסיוע עמותת חינוך וסיוע באהבה מ.ע. 580418440
אחסון אתרים יהודי מתקדם ציוד משרדי לעסקים אנטי וירוס

בניית אתרים בניית אתרים